אייל אברהם לוי הראשון

"ליצור זה תהליך בו אתה הופך את היצר שלך ליצירה"